Menu

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Caswo Woningontruiming met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze website kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Caswo Woningontruiming aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Caswo Woningontruiming alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Caswo Woningontruiming worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Caswo Woningontruiming uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Caswo Woningontruiming worden onderhouden, wordt afgewezen.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Caswo Woningontruiming.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.